Spelaravgifter 2017/2018

Här får du som befintlig eller ny spelare i Wings information om medlems- och spelaravgifter, lotteriförsäljning och andra laginsatser för säsongen 2017/2018.

Wings har funnits i över 50 år och är lokalt förankrad ishockeykultur. I Wings går bredd och elit hand i hand. Wings driver idag en Hockeyskola, åtta ungdomslag, två juniorlag i regionselit, ett seniorlag i Hockeyettan och ett veteranlag. Föreningen är en helhet.

Wings är en ideell förening. Verksamheten finansieras framför allt genom reklamintäkter, statliga bidrag (LOK-stöd och verksamhetsbidrag), medlems- och spelaravgifter samt andra verksamhetsrelaterade intäkter. Wings är för sin fortlevnad och utveckling beroende av ideella insatser.

Wings har två ishallar. Antalet timmar på is är viktigt för dig som vill spela hockey. Här får du alla istimmar du behöver. Wings har ett samarbete med Starzone Sports som under en säsong genomför hundratalet teknikträningar för barn- och ungdomslagen.

Tillsammans med Starzone tillhandahåller vi camper i toppklass i Pinbackshallen. Sommarcamp (v 32), höstlovscamp, sportlovscamp och påsklovscamp är planerade för 2017/2018. Som spelare i Wings får du specialpris.

Wings erbjuder också ett HockeyFritids för de barn som vill lära sig ännu mer. Vi satsar på att utbilda våra ledare och har för spelarna en långsiktig plattform med ett Hockeygymnasium och två juniorlag i regionselit samt ett A-lag i Hockeyettan.

Kort sagt. I Wings får man bättre utbildning och större utvecklingsmöjligheter än i många andra klubbar, hela vägen från Hockeyskola till A-lag.

Medlemsavgift

Av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser framgår att en spelare ska vara medlem i den förening han/hon representerar. LOK-stöd och verksamhetsstöd baseras på medlemskapet. Alla spelare och ledare i Wings behöver därför vara medlemmar i Wings. Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte.

Medlemsavgiften är 200 kr. Medlemsavgiften betalas mot faktura. Kontakta kansli@wingshockey.se om du inte erhållit någon faktura för medlemsavgiften.

Varje medlem som betalat medlemsavgiften och blivit registrerad i föreningens medlemsregister får ett medlemskort.

Spelare och ledare (lagledare, tränare och materialförvaltare) får, mot uppvisande av medlemskortet, fri entré till A-lagets hemmamatcher under säsongen.

Övriga medlemmar får, mot uppvisande av medlemskortet, 50% rabatt på entréavgiften till A-lagets hemmamatcher under säsongen.

Spelaravgift

Spelaravgiften är en aktivitetsavgift som fastställs av styrelsen.

Spelaravgiften gäller för alla spelare med undantag för spelare som (i) har ett A-lagskontrakt och (ii) ingår i den ordinarie A-lagstruppen.

Spelare betalar den spelaravgift som gäller för det lag han/hon tillhör. U16 spelare eller yngre spelare som före 31 oktober blir uttagen och väljer att tillhöra J18 betalar den spelaravgift som gäller för J18.

Åldersgrupp/lag Spelaravgift (kr) (Föregående säsong)
Hockeyskolan 900 (inkl medlemsavg.) (600+400)
U9 (Team -09) 3 400 (3 800)
U10 (Team -08) 3 400 (3 800)
U11 (Team -07) 4 800 (5 300)
U12 (Team -06) 4 800 (5 300)
U13 (Team -05) 6 000 (6 700)
U14 (Team -04) 6 000 (6 700)
U15 (Team -03) 7 500 (8 300)
U16 (Team -02) 7 500 (8 300)
J18 Elit 13 500 (15 000)
J20 Elit 13 500 (15 000)

Spelaravgiften betalas mot en (1) faktura. Åtminstone halva spelaravgiften ska vara betald senast den 31 augusti. Hela spelaravgiften ska vara betald senast 31 oktober.

Betalning av spelaravgift i rätt tid är en förutsättning för att träna och spela match i Wings. Kontakta kansli@wingshockey.se om du inte erhållit någon faktura för spelaravgiften.

Syskonrabatt. Äldsta aktiva syskon betalar full spelaravgift. Nummer två betalar halv spelaravgift. Nummer tre och efterföljande betalar inte någon spelaravgift. Kontakta kansli@wingshockey.se om du har syskonrabatt.

För spelare som kommer till föreningen efter den 30 november kan särskild överenskommelse träffas med styrelsen. Kontakta i så fall kansli@wingshockey.se.

Återbetalning av del av spelaravgift kan ske i undantagsfall om det föreligger synnerliga skäl, t ex vid flytt till annan del av Sverige. Byte till en annan klubb i Stockholm eller Uppland utgör inte skäl för återbetalning, ej heller beslut att sluta i föreningen.

Lotterier

Föreningen är med i Folkspel. För 2017/2018 är tre försäljningsaktiviteter inplanerade och budgeterade:

Att sälja lotter är ett åtagande som följer med medlemskapet för den aktiva. Alternativet hade varit en högre spelaravgift. Friköp från en eller flera försäljningsaktiviteter är möjligt. Information och instruktion för friköp ges inför varje försäljningstillfälle. Även här tillämpas en syskonregel. Yngre syskon får men behöver inte tilldelas lotter.

Laginsatser

Varje lag genomför en aktivitet som genererar 10 000 kr till föreningen senast den 31 december 2017. Det kan t ex vara att laget förmedlar en ny klubbsponsor som träffar avtal med föreningen eller att laget genomför en aktivitet eller insamling.

Föreningen genomför också aktiviteter som vid olika tillfällen kräver medverkan från olika lag och deras spelare, ledare och/eller föräldrar. Följande är planerat för 2017/2018:

Andra föreningsaktiviteter kan tillkomma under säsongen. Sådana insatser planläggs med så god framförhållning som möjligt och fördelas mellan alla olika lag i föreningen.

Övrigt

Wings är en ideell förening. Hockeyskolan, barn- och ungdomslagen, juniorelitlagen, A-laget och veteranlaget är viktiga delar i helheten. I Wings är föreningsandan stark. Vi är stolta över klubbmärket och bygger inte murar mellan olika lag.

Att vara spelare och förälder till spelare i Wings är ett åtagande i och gentemot föreningen. Det innebär engagemang och ideella insatser. För en spelare och hans/hennes föräldrar är det ”egna” laget av naturliga skäl ofta i fokus. Lagets organisation och verksamhet är viktig. Laget är emellertid inte någon självständig fristående enhet. Laget är en integrerad del av klubben. Som spelare och förälder till spelare i Wings är du en del av föreningen Wings.

Varmt välkommen till lokalt förankrad ishockeykultur där bredd och elit går hand i hand!