Domaransvarig

Jenny Göransson är kontaktperson för domarfrågor i Wings. 

Kontaktuppgifter:

Tel: 070 604 99 50
Mail: jenny.g@hotmail.se

Sedan den 13/11 2019 är det Adam Göransson som svarar för tillsättning av domare i Wings.