Spelaravgifter 2016/2017

Här får du som befintlig eller ny spelare i Wings information om medlems-och spelaravgifter, lotteriförsäljning och andra laginsatser för säsongen 2016/2017.

Wings har funnits i över 50 år och är lokalt förankrad ishockeykultur. I Wings går bredd och elit hand i hand. Wings driver idag en Hockeyskola, åtta ungdomslag, två juniorlag i regionselit, ett seniorlag i Hockeyettan och ett veteranlag. Föreningen är en helhet.

Wings har ett nära samarbete med Arlandagymnasiet som bedriver ett lokalt ishockeygymnasium (LIU). Wings driver även en cafeteria som har öppet sju dagar i veckan under säsong. Klubben har fostrat många framstående spelare och ledare. Flera har representerat landslaget. Några, som Tony Mårtensson och William Karlsson, har blivit världsstjärnor. Det är en bekräftelse på att Wings kan ge den grundutbildning som krävs för att nå den absoluta toppen.

Wings är en ideell förening. Verksamheten finansieras framför allt genom statliga bidrag (LOK-stöd och verksamhetsbidrag), reklamintäkter, medlems- och spelaravgifter samt andra verksamhetsrelaterade intäkter. Wings är, som de flesta andra ideella föreningar, för sin fortlevnad och utveckling beroende av ideella insatser. Målsättningen är att över tid minska kostnaderna för alla aktiva.

Wings har två ishallar och kan, sett över en hel säsong, erbjuda mycket istid. Antalet timmar på is är viktigt för dig som vill spela hockey. Här får du alla istimmar du behöver. Vi satsar på att utbilda våra ledare och har för spelarna en långsiktig plattform med ett Hockeygymnasium och juniorlag i regionselit och ett A-lag i Hockeyettan som engagerar.
Vi har inom barn- och ungdomsverksamheten ett samarbete med Hockeyfabriken som inte bara genomför tematräningar med lagen utan också ordnar prisvärda camper i toppklass på höstlov, jullov och sportlov. Vi driver ett HockeyFritids för de barn som vill lära sig ännu mer. Wings tillhör Upplands och Stockholms Ishockeyförbund och barn- och ungomslagen deltar i serier i båda distrikten. Alla spelare får därför alltid spela många matcher. Vi arrangerar cuper som är gratis för deltagande Wings lag. Kort sagt. I Wings får man, vågar vi påstå, bättre utbildning och mycket mer för pengarna än i många andra föreningar. Wings. Klubben för dig som älskar hockey.

Medlemsavgift

Av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser framgår att en spelare ska vara medlem i den förening han/hon representerar. Alla spelare i Wings måste därför vara medlemmar i Wings. Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte.

Medlemsavgiften för spelare är 400 kr (individ) eller 600 kr (familj). Spelare betalar medlemsavgiften senast 31 augusti 2016 eller, i förekommande fall, inom en vecka från det att spelaren börjat i föreningen.

Medlemsavgiften betalas mot faktura. Kontakta kansli@wingshockey.se i händelse av frågor eller om du inte erhållit någon faktura för medlemsavgiften.

Varje medlem som betalat medlemsavgiften och blivit registrerad i föreningens medlemsregister får ett medlemskort. Medlemskort hämtas ut och kvitteras på kansliet.

Spelare och ledare (lagledare, tränare och materialförvaltare) får, mot uppvisande av medlemskortet, fri entré till A-lagets hemmamatcher under säsongen. Övriga medlemmar får, mot uppvisande av medlemskortet, 50% rabatt på entréavgiften till A-lagets hemmamatcher under säsongen.

Spelaravgift

Spelaravgiften är en aktivitetsavgift som fastställs av styrelsen.

Spelaravgiften gäller för alla spelare med undantag för spelare som har ett A-lagskontrakt och som ingår i den ordinarie A-lagstruppen den 1 september 2016.

Spelare som tillhör ett annat lag än sin åldergrupp betalar den spelaravgift som gäller för det lag han/hon tillhör.

Åldersgrupp/lag Spelaravgift Betala 31/8 2016 Betala 30/11 2016
Hockeyskola* 300 0 300
U9 (Team -08) 3 800 2 000 1 800
U10 (Team -07) 3 800 2 000 1 800
U11 (Team -06)  5 300 3 000 2 300
U12 (Team -05)  5 300 3 000 2 300
U13 (Team -04)  6 700 4 000 2 700
U14 (Team -03)  6 700 4 000 2 700
U15 (Team -02)  8 300 5 000 3 300
U16 (Team -01)  8 300 5 000 3 300
J18 Elit  15 000 8 000 7 000
J20 Elit  15 000 8 000 7 000
X-Wings  2 000  0  2 000

*U8 (Team -09) bildar lag 1/1 2017

Spelaravgiften kan betalas i två omgångar: senast 31 augusti och senast 31 oktober.
Syskonrabatt: Äldsta aktiva syskon betalar full avgift. Nummer två betalar halv avgift. Nummer tre och efterföljande betalar ingen avgift. Kontakta kansliet på kansli@wingshockey.se om du har syskonrabatt.
Spelaravgiften betalas mot faktura. Kontakta kansli@wingshockey.se i händelse av frågor eller om du inte erhållit någon faktura för spelaravgiften.
Observera att betalning av medlems- och spelaravgift är en förutsättning för att träna och spela match. Spelare som inte betalat får inte träna och spela match förrän avgifterna är betalda.
För spelare som kommer till föreningen efter den 31 oktober kan särskild överenskommelse träffas med styrelsen. Kontakta i så fall kansli@wingshockey.se.
Återbetalning av del av spelaravgift kan ske om det föreligger synnerliga skäl, t ex vid flytt till annan del av Sverige. Byte till en annan klubb i Stockholm eller Uppland utgör inte skäl för återbetalning.

Lotterier

Föreningen är med i Folkspel. För 2016/2017 är tre försäljningsaktiviteter inplanerade och budgeterade:

En spelare tilldelas ett begränsat antal julkalendrar/lotter vid varje försäljningstillfälle. Även här tillämpas en syskonregel. Yngre syskon får men behöver inte tilldelas lotter.

”Friköp” från en eller flera försäljningsaktiviteter är möjligt. Information och instruktion för friköp ges inför varje försäljningstillfälle.

Laginsatser

Varje lag genomför en försäljningsaktivitet som genererar 10 000 kr till föreningen senast den 31 januari 2016. Det kan t ex vara att laget förmedlar en sponsor som träffar avtal med föreningen eller att laget genomför en aktivitetet eller insamling.

Föreningen genomför också andra aktiviteter som vid olika tillfällen kräver medverkan från olika lag och deras spelare, ledare och/eller föräldrar. För säsongen 2016/2017 har föreningen planlagt en uppstartscamp (v. 32), Wings Cuper, julgransförsäljning utanför Pinbackshallen (december) och deltagande på nationaldagsfirandet vid Steninge slott (juni).

Föreningen medverkar också vid Barnens Dag (maj), som är ett utmärkt tillfälle att visa upp Wings och rekrytera flera barn till Hockeyskolan. Andra föreningsgemensamma aktiviteter kan tillkomma under säsongen. Sådana insatser planläggs med framförhållning och fördelas mellan alla olika lag i föreningen.

Övrigt

Wings är en ideell förening. Hockeyskolan, barn- och ungdomslagen, juniorelitlagen, representationslaget och veteranlaget är viktiga delar i helheten. I Wings är föreningsandan stark. Vi är stolta över klubbmärket och bygger inte murar mellan olika lag.

Att vara spelare och förälder till spelare i Wings är ett åtagande. Det innebär engagemang och ideella insatser. För en spelare och hans/hennes föräldrar är det egna ”laget” av naturliga skäl ofta i fokus. Lagets organisation och verksamhet är viktig. Laget är emellertid inte någon självständig fristående enhet. Som spelare och förälder till spelare i Wings är du en del av föreningen Wings.

Varmt välkommen till lokalt förankrad ishockeykultur där bredd och elit går hand i hand!