Sportrådet

IMG_5836_A_Trio

Björn Lidström, sportchef med övergripande operativt sportsligt ansvar för elitverksamheten (U16–A-lag).

Wings_NiklasWikegard

 

Niklas Wikegård är en välkänd hockey- och mediaprofil, som tillsammans med företrädare för arbetsgruppen tog initiativ till den nya organisationen under 2016 för att hjälpa klubben att komma på fötter och utvecklas. Niklas fungerar som mentor och rådgivare både på och utanför banan.

Bilder är tagna av Carina Gävstedt, GÄVSTEDT FOTO.