Wings står stark i en utmanande tid

5 juli, 2020

Wings årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och säsongen 2019/2020 är klara. Som framgår av handlingarna redovisade föreningen återigen ett överskott. Effekterna av COVID 19 är och kommer att bli kännbara även för Wings. Föreningen  står emellertid väl rustad inför denna utmaning. Det egna kapitalet uppgick per 30 april 2020 till drygt 871 000 kronor. Det är en buffert som behövs i en mörkare ekonomisk tid. Wings investerar nu i en helt ny skottramp för off-ice träning och nya matchtröjor till alla barn- och ungdomslag. Dessa satsningar möjliggörs tack vare fantastiska ideella insatser och välvilliga sponsorer och partners. Wings har olika mål för olika delar av verksamheten. Ett specifikt mål är att Wings inom ramen för en långsiktigt hållbar ekonomi ska etablera sig som ett topplag i Hockeyettan med en betydande andel spelare från Wings egen organisation. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att fortsätta att utveckla hela verksamheten, från Hockeyskola till A-lag. I det lite längre perspektivet behövs en ny anläggning. Pinbackshallen har funnits i snart 40 år och hallens bäst-före datum har redan passerat, både operativt, ekonomiskt och miljömässigt. Sigtuna kommun behöver en ny, modern anläggning som knyter samman ishockey och annan idrott med skola, näringsliv och samhälle. Senast år 2025 borde spaden sättas i marken. Wings är en naturlig partner i en sådan process. Nu ser vi närmast fram emot en ny spännande säsong för hela Wings.

Ad