Ishallen stänger

19 mars, 2020

Efter samråd mellan Wings, Sigtuna kommun och Sigtuna Skridskoklubb har det fattats beslut att stänga ishallen från och med den 23 mars, dvs en vecka tidigare än planerat. Detta innebär en kostnadsbesparing för kommunen och att kommunens personal får möjlighet att utföra andra uppgifter. Sista dagen för isträning är därför söndag 22 mars.

Ad