Trygg idrott – registerkontroll

30 december, 2019

Riksidrottsförbundet(”RF”) har beslutat att alla föreningar ska begära in ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för anställda och andra som har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år. Beslutet, som du kan läsa mer om här, träder ikraft den 1 januari 2020.

Wings har mot bakgrund härav beslutat att kontrollera registerutdrag för anställda och ledare (tränare, lagledare och materialförvaltare) i Wings alla olika lag, från Hockeyskola till A-lag, samt Wings Ladies. Wings kontroll omfattar således anställda och av föreningen utsedda ledare i hela verksamheten. Kontrollen innebär att varje ledare ska för en av Wings särkilt utsedd person visa upp ett begränsat registerutdrag. Föreningen noterar att kontroll har genomförts, vem som utförde kontrollen och när den gjordes. Ledaren behåller sitt registerutdrag. Föreningen tar inte någon kopia. Kontrollen ska vara genomförd senast den 31 januari 2020.

Registerutdrag kommer sedan att kontrolleras  i samband med säsongsstart och i samband med att föreningen under säsongen anställer eller tillsätter en ny ledare i barn-, ungdoms- eller juniorverksamheten. Detta innebär att inget lag får självt utse någon ny ledare utan att föreningen först haft möjlighet att kontrollera registerutdraget. Av registerutdraget framgår om en person har blivit dömd för sexualbrott, barnpornografibrott eller vissa andra allvarliga brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån.

Jenny Göransson har fått i uppdrag av föreningen att bistå kansliet med genomförande av den första kontrollen. Alla lag/ledare kommer att kontaktas i ett separat utskick. 

Kontakta Jenny Göransson (070 604 99 50) eller undertecknad om du har frågor.

Johan Karlsson (ordf)

Ad