Wings Academy

20 september, 2019

I Wings ska man kunna kunna bli så bäst man bli. Wings startar därför upp Wings Academy tillsammans med Wings samarbetspartner Starzone Sports. Exklusiv individuell träning med 8 spelare per instruktör. 2 ggr/månad med 3 olika temagrupper. Inom ramen för Wings Academy startar vi även upp Wings Goalie Academy med Fredrik Lassie som instruktör. 12 platser, 2 grupper. Syftet med Wings Academy är att ge möjlighet till extra individuell träning av hög kvalitet med professionella instruktörer. Läs mer om och anmäl dig till Wings Academy här. Läs mer om anmäl dig till Wings Goalie Academy här.

Ad