Wings söker Dig

12 november, 2018

Wings utvecklas. För att kunna bli ännu bättre behöver vi hjälp. Du kan inte räkna med någon lön, möjligen en symbolisk ersättning. Din belöning är på ett helt annat plan.  CV:et förstärks också.

Wings hemsida

Vi söker dig som vill vara med och utveckla Wings hemsida. Det handlar framför  allt om att förbättra lay-out och grafik i WordPress men också, i mån av tid och lust, innehåll. Vår hemsida är klubbens skyltfönster utåt och en viktig kanal även för Wings-familjen. Du ingår i en grupp av amatörer som behöver förstärkas. Du kan men måste inte ha någon närmare koppling till Wings.

Ishallsgruppen

Vi söker dig som vill vara med och påverka utvecklingen av  Pinbackshallen. Ishallsgruppen är länken mellan föreningen och Sigtuna kommun. Ishallsgruppen sammankallas och leds av någon representant från eller utsedd av styrelsen. Ishallsgruppen identifierar behov, åtgärder och förslag  till förbättringar och träffar hallchefen Stefan Grolander eller andra företrädare från kommunen i regelbundna möten. Som representant i Ishallsgruppen kan du påverka och förbättra upplevelsen och miljön i hallen.

Wings IT

Vi söker dig som kan hjälpa till att se över nuvarande IT-lösning på kansliet  (mjukvara, hårdvara, internet, mejl, back-up) och ge  förslag och hjälpa till att genomföra konkreta förbättringar.

Wings skottramp och plats för styrketräning

Klubben behöver uppgradera skottrampen och skapa en plats för styrketräning inomhus, framför allt under försäsong. Häri ingår att ta fram förslag/skiss, samordna med styrelse och hallansvarig, ansöka om anläggningsbidrag, planera och se till att själva arbetet genomförs. Vi söker dig/er som vill vara med och hjälpa till med dessa projekt.

Intresseanmälan

Kontakta kansliet på kansli@wingshockey.se eller Wings ordförande på johan.karlsson@wingshockey.se om du är intresserad.

 

 

Ad
Ad