Rapport från årsmötet

3 juni, 2018

Den 31 maj 2018 kl 19:00 hade Wings årsmöte på Park Airport Hotel. Årsmötet leddes (som vanligt) av Per Rosén. Verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 1 maj 2017 – 30 april 2018 gicks igenom. Föreningens redovisade ett överskott på ungefär 150 000 kronor och ett positivt eget kapital på knappt 300 000 kr. Det är bättre än många andra föreningar i Hockeyettan, som alltjämt inte klarar licenskraven. Revisorn lämnade en ren revisionsberättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att fastställa (i) medlemsavgiften till 200 kronor samt den (ii) verksamhetsplan och (iii) budget som presenterades. Årsmötet valde sedan undertecknad till ordförande för ytterligare ett år, samt ledamöterna Mats Grewe (omval, 2 år), Henrik Larsson (omval, 2 år), Tommy Larsson (nyval, 2 år), Annika Bröms (nyval, 2 år) och Elinor Hultgren (nyval, 1 år). Thomas, Helander, Catrine Wisemark och Mathias Stegfeldt valdes förra året för en period om två år och kvarstår som ledamöter ytterligare ett år. Styrelsen är därmed fulltalig med nio ledamöter, inklusive ordföranden. Nils Pehrsson omvaldes som revisor.

Jag vill på hela styrelsens vägnar tacka för det fortsatta förtroendet, det är inspirerande att få bygga vidare på det som inleddes för två år sedan. Vi vill också passa på att varmt tacka de tidigare ledamöterna Johan Hemström och Jan-Erik Sundqvist som inte ställde upp för omval. De har med stort hjärta, engagemang och slit verkligen dragit riktigt stora strån till stacken. Det har varit ovärderligt.

Wings har stora förutsättningar att utvecklas ytterligare.  Vi kommer bland annat att förstärka organisationen/kansliet, fortsätta att utbilda våra ledare, utveckla Hockeyskolan som har över 100 barn, och köra igång en Skridskoskola för Alla. Självklart ska vi också göra vad vi kan för att så snabbt som möjligt återta en plats i Hockeyettan, där Wings hör hemma. I bästa fall får vi ett erbjudande redan innan serien startar. I annat fall får vi kriga oss tillbaka.

Om 10 veckor ligger isen i Pinbackshallen.

Kämpa.

Johan Karlsson (ordf)

Ad
Ad