GDPR

24 maj, 2018

Den 25 maj  träder Dataskyddsförordningen (GDPR) ikraft. Wings hanterar personuppgifter inom ramen för den verksamhet som föreningen bedriver. Det gäller bland annat ledare och spelare samt i förekommande fall deras vårdnadshavare och andra medlemmar, som registreras på laget.se. Personuppgifter registreras också i Cleverservice för att hantera utbetalning med mera av domarersättning. Vidare registreras personuppgifter i samband med köp av biljetter och produkter från Wings webbshop i AXS kassa- och biljetthanteringssystem. Wings har som personuppgiftsansvarig ingått personuppgiftbiträdesavtal med laget.se, Cleverec och AXS. Wings registrerar och hanterar bara uppgifter som är nödvändiga för den verksamhet som föreningen bedriver. Wings har utarbetat en integritetspolicy, en åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter och en registerförteckning.som håller på att uppdateras. Dessa dokument kommer att läggas upp under fliken föreningen/dokument. Envar har rätt få tillgång till sina personuppgifter via laget.se etc och få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta kansli@wingshockey.se om du vill veta mer.

Johan Karlsson (ordf)

.

 

Ad
Ad